Novela zákoníku práce – 2. část – dohody mimo pracovní poměr (DPP, DPČ)

Dohoda o provedení práce (DPP) a dohoda o pracovní činnosti (DPČ) jsou oblíbenou a hojně využívanou formou pracovního vztahu, a to především pro svou flexibilitu. Novela zákoníku práce přináší v oblasti tohoto typu zaměstnávání významné změny, které si v tomto článku společně rozebereme. Cílem těchto úprav je obecně posunout DPP a DPČ směrem ke klasickému pracovnímu poměru a takto zaměstnaným jedincům poskytnout vyšší míru ochrany. Předpokládaný termín vstupu změn v platnost je 1.9.2023 (kromě výjimek, které uvádíme níže).

Dovolená

Právo na placenou dovolenou pro dohodáře je zásadní novinkou připravované novely – jako jediná ze změn ale pravděpodobně bude účinnost až od 1.1.2024. 

 • Týdenní pracovní doba se pro účely výpočtu dovolené stanoví na 20 hodin, bez ohledu na skutečně odpracovanou dobu (cca 1,5 hodiny dovolené za odpracování každých 20 hodin). 
 • Vznik práva na dovolenou se posuzuje stejně jako v případě pracovního poměru, tedy za splnění následujících podmínek:
 • Pracovněprávní vztah na tutéž dohodu musí v příslušném kalendářním roce trvat nepřetržitě alespoň 4 týdny
 • Pracovník musí odpracovat nejméně 4násobek své fiktivní týdenní pracovní doby
 • Pokud dochází k souběhu pracovního poměru a práce na dohodu, nárok pro každý tento pracovněprávní vztah se bude počítat samostatně.
 • Příklad výpočtu dovolené pro DPP a DPČ:

Na DPP bylo odpracováno za rok 2024 300 hodin. Zaměstnanec tedy odpracoval 15 celých násobků své fiktivní týdenní pracovní doby (TPD) (260/20). Vzorec pro výpočet dovolené je následující:

Počet odpracovaných násobků TPD / počet týdnů v roce x TPD (pro dohodáře stanovená fiktivní 20 hodin týdně) x výměra dovolené

Tedy pro náš příklad bude výpočet následující:

 (15/52) x 20 x 4 = 23

Tomuto zaměstnanci tedy vznikne nárok na 23 hodin dovolené.

! Pokud si pracovník dovolenou nevybere, bude mít při ukončení pracovního vztahu nárok na její proplacení.

Překážky v práci

Dohodáři rovněž získají nárok na všechny překážky v práci na straně zaměstnavatele i zaměstnance. Na náhradu mzdy však mají nárok jen v určených případech:

 • Překážky na straně zaměstnavatele (prostoje apod.)
 • Důležité osobní překážky v práci na straně zaměstnance (dočasná pracovní neschopnost, karanténa, mateřská a rodičovská dovolená)

Ze zaměstnání musí být omluveni na základě následujících překážek, nepřísluší jim za ně ale náhrada mzdy:

 • Jiné důležité osobní překážky v práci dle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. (lékař, doprovod k lékaři, svatba, narození dítěte atd.) 
 • Překážky v obecném zájmu (výkon veřejné funkce, odborová činnost a podobně)
 • Doba strávená na překážkách v práci ani na dovolené se nebude započítávat do limitu hodin stanovených pro dohody (např. 300 hodin ročně pro DPP). Tyto limity zůstávají i po novele stejné.

Příplatky

Pracovníkům na dohodu budou náležet všechny zákonné příplatky (práce v sobotu a neděli, ve svátek, ve ztíženém pracovním prostředí, v noci.

TIP: Toto nové pravidlo je vhodné brát v potaz při nově povinném plánování směn pracovníků na DPP a DPČ, viz níže

Rozvrh pracovní doby

Doteď byla práce na dohody velmi flexibilní, tato flexibilita bude ale po novele významně snížena vzhledem k nové povinnosti zaměstnavatele předem rozvrhnout pracovní dobu zaměstnanci v písemném rozvrhu. S tímto rozvrhem nebo jeho změnou je třeba seznámit zaměstnance nejméně 3 dny před začátkem směny

! Při plánování pozor na nově vzniklý nárok na překážky v práci (viz výše) – pokud bude zaměstnanci naplánována směna a práce pro něj nebude, bude mít nárok na náhradu mzdy za prostoje (překážka na straně zaměstnavatele).

Právo požádat o přijetí do pracovního poměru

Pokud dohoda zaměstnance trvala alespoň 180 dní v posledních 12 měsících, má zaměstnanec právo písemně požádat o přechod na pracovní poměr. Zaměstnavatel žádosti nemusí vyhovět, do jednoho měsíce je ale povinen písemně poskytnout odůvodnění.

! Rozhodným kritériem pro uplatnění tohoto práva je doba trvání dohody, ne odpracovaná doba

Kromě těchto novinek, které přináší novela zákoníku práce, jsou dohody mimo pracovní poměr dotčeny i úsporným vládním balíčkem, který bude nabývat účinnost od 1.1.2024 (především co se týče nově stanovených limitů pro odvod pojistného a nově vzniklé povinnosti dohody nahlašovat). Na tyto novinky si posvítíme v našem dalším článku.

Aktuality

Změny v dohodách o provedení práce

Co se změní od 1.7.2024 Zásadní novinkou, která nás od počátku července čeká, je spuštění povinnosti oznamování všech dohod o provedení práce u České správy sociálního zabezpečení –…

Změny v daních od 1.1.2024

Zákon č. 349/2023 Sb. – konsolidační balíček a daně z příjmu Novou významnou legislativou pro rok 2024 je zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v…

Zaměstnanecké benefity v roce 2024

Nepeněžní benefity, které jsou na straně zaměstnance osvobozeny od daně z příjmu i od odvodů zdravotního a sociálního pojištění, měly být původně úplně zrušeny. Od toho se upustilo,…