Změny v dohodách o provedení práce

Co se změní od 1.7.2024

Zásadní novinkou, která nás od počátku července čeká, je spuštění povinnosti oznamování všech dohod o provedení práce u České správy sociálního zabezpečení – a to existujících i nově uzavřených. Za tímto účelem chystá Česká správa sociálního zabezpečení spuštění Registru dohod. Každý zaměstnavatel, který využívá dohody o provedení práce (pozor – nejedná se o dohody o pracovní činnosti), se bude muset u ČSSZ registrovat jako zaměstnavatel. Toto platí i v případě, že dohody o provedení práce jsou jedinou formou pracovněprávního vztahu, které zaměstnavatel má. Termín ohlášení je stanoven k 20. dni následujícího měsíce. Existující dohody bude tedy nutno nahlásit nejpozději k 20.8.2024. Pokud firma nebude některou z dohod z jakéhokoli důvodu chtít hlásit, bude nutné ji před 1.7.2024 ukončit. Ohlášení se bude činit elektronickou formou, přes e-portál nebo datovou schránku. Nahlašovat se bude jméno a příjmení zaměstnance, rodné číslo nebo datum a místo narození, a den nástupu tohoto zaměstnance do zaměstnání.

A co nás čeká od 1.1.2025

Úplnou novinkou je zavedení tzv. režimu oznámené dohody. V tomto režimu bude hranice pro odvod pojistného na sociální zabezpečení za daného zaměstnance v úrovni 25% průměrné mzdy pro daný rok (dle průměrné mzdy platné v roce 2024 by to bylo 10 500 Kč – oproti aktuálním 10 000 Kč). Tento režim může na daného zaměstnance uplatnit v daném měsíci pouze jeden zaměstnavatel. Pokud má zaměstnanec uzavřeny dohody o provedení práce u více zaměstnavatelů, v praxi to bude pravděpodobně fungovat tak, že si zaměstnanec sám zvolí svého “hlavního” zaměstnavatele. Tomu tuto skutečnost sdělí, a zaměstnavatel oznámí ČSSZ uplatnění režimu oznámené dohody na tohoto zaměstnance. Pokud má tento záměr více zaměstnavatelů, uplatní ho ten, kdo se přihlásí jako první. Ostatní zaměstnavatelé, kteří zůstanou mimo režim oznámené dohody, budou pojistné odvádět již od měsíčního příjmu 4 000 Kč, jak je to aktuálně u dohod o pracovní činnosti.

News

Novela českého zákona o DPH k 1. lednu 2025: Co se změní?

Od 1. ledna 2025 vstupuje v platnost novela českého zákona o DPH, která přináší několik významných změn. Tyto úpravy se dotknou nejen českých podnikatelů, ale i zahraničních subjektů….

Změny v daních od 1.1.2024

Zákon č. 349/2023 Sb. – konsolidační balíček a daně z příjmu Novou významnou legislativou pro rok 2024 je zákon č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v…

Zaměstnanecké benefity v roce 2024

Nepeněžní benefity, které jsou na straně zaměstnance osvobozeny od daně z příjmu i od odvodů zdravotního a sociálního pojištění, měly být původně úplně zrušeny. Od toho se upustilo,…